Ubytovávat už se můžete také v hotelu Savary, kde se uvolnily pokoje po zahraničních návštěvnících, kteří se nemohou letošního srazu zúčastnit. Telefon na recepci je: +420 572 693 433

Setkání lehokol 2024 © 2024